222 717 193, 222 714 077, 702 087 107 poradna3@ppp3a9.cz

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9,

pracoviště Praha 3

ředitelka poradny: Mgr. Monika Podrábská Skotnická

Aktuality

Omezený provoz poradny

Vážení klienti, omlouváme se. V důsledku aktuální situace s Covid 19 je od 14. 10. 2020 omezen provoz poradny pro veřejnost: v pracovní dny od 8 do 13 hodin, platí povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorech (tedy i v naší PPP) Děkujeme za...

Naši odborníci

Mgr. Monika Podrábská Skotnická

Mgr. Monika Podrábská Skotnická

ředitelka poradny

speciální pedagog

monika.podrabska@ppp3a9.cz

PhDr. Petr Klíma

PhDr. Petr Klíma

zástupce ředitele

Olga Šimůnková

Olga Šimůnková

ekonom, sociální pracovník, asistent psychologa

Markéta Palavská

Markéta Palavská

sociální pracovník, asistent psychologa

Mgr. Lenka Háse

Mgr. Lenka Háse

metodik prevence

Mgr. Irena Jouve

Mgr. Irena Jouve

psycholog

Mgr. Petra Horynová

Mgr. Petra Horynová

psycholog

Mgr. Marika Dvořáková

Mgr. Marika Dvořáková

psycholog

Mgr. Dominika Majerová

Mgr. Dominika Majerová

psycholog

Mgr. Markéta Maciažková

Mgr. Markéta Maciažková

psycholog, metodik prevence

Mgr. Martina Jarešová

Mgr. Martina Jarešová

speciální pedagog

Mgr. Hana Jindrová

Mgr. Hana Jindrová

speciální pedagog

Bc. Tereza Philippová

Bc. Tereza Philippová

speciální pedagog

Školy v naší péči

Odborný pracovník
PhDr. Petr Klíma Na Balkáně 74 Cimburkova  
  Za Žižkovskou vozovnou Žerotínova  
  Jeseniova 4,6, Chelčického  
  Libická 4,    
  Žerotínova    
Mgr.Marika Dvořáková Sudoměřská 54 Náměstí Jiřího z Poděbrad Gymnázium Karla Sladkovského
  Milíčův dům, Lupáčova  
Mgr. Irena Jouve Vlkova Náměstí Jiřího z Lobkovic Obchodní akademie Hovorčovická
  Vozová  Perunova  
  Náměstí Jiřího z Lobkovic Jaroslava Seiferta  
  Třebešín    
Mgr. Dominika Majerová Buková K Lučinám (Chmelnice)  
  Jeseniova 98 Jeseniova  
  Jeseniova 204 V Zahrádkách (Jarov)  
  Jarov    
  Na Vrcholu    
  Waldorfská, Koněvova    
  MŠ U Zásobní zahrady    
Mgr. Petra Horynová     Gymnázium Na Pražačce
      Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, Komenského náměstí
      Střední umělecká škola Václava Hollara
      Střední uměleckoprůmyslová škola
      Obchodní akademie, Kubelíkova
      soukromé školy:
      Střední škola knižní kultury o.p.s.
      Střední odborná škola podnikatelská PROFIT
      Mezinárodní konzervatoř Praha
      Střední odborná škola managementu a práva
      Odborné učiliště pro žáky s více vadami, Chelčického

Činnost poradny

Předškolní věk:

 • vstup dítěte do mateřské školy
 • adaptační a výchovné obtíže
 • školní zralost a odklad školní docházky

Školní docházka:

 • Dodatečný odklad školní docházky
 • Výukové, výchovné a adaptační problémy
 • Speciální vzdělávací potřeby /dyslexie, dysgrafie, dysortografie aj./
 • Problémy školní třídy /klima třídy, vztahy mezi žáky, ../
 • Volba povolání

Střední školy:

 • Výchovné a výukové problémy
 • Výukové, výchovné a adaptační problémy
 • Speciální vzdělávací potřeby /dyslexie, dysgrafie, dysortografie aj./
 • Problémy školní třídy /klima třídy, vztahy mezi žáky, ../
 • Úprava podmínek maturity

Pedagogové:

 • Pravidelná setkávání s pedagogy školských zařízení
 • Metodická setkávání s odborníky školních poradenských pracovišť
 • Metodická podpora při řešení výchovně vzdělávacích obtíží
 • Konzultace v oblasti sociálně patologických jevů
 • Informační činnost v rámci besed a konzultací

Způsob objednání

Nejrychlejší a nejspolehlivější způsob je telefonicky:

222 717 193, 222 714 077, 702 087 107

 • Pro objednání není vhodný e-mail – je neflexibilní, ani osobní návštěva – příslušný odborník se může věnovat jinému klientovi.
 • O vyšetření nebo konzultaci žádají zákonní zástupci dítěte nebo zletilý (v některých případech nezletilý) klient sám.
 • K vyšetření není nutné doporučení jiných odborníků nebo institucí.
 • K návštěvě poradny může dát podnět i škola po projednání s rodiči a s jejich souhlasem.

Co přinést s sebou?

 • podle povahy problému je vhodné přinést ukázky školní práce (sešity z Čj- školní, domácí, diktáty, z Prvouky nebo Přírodovědy, Vlastivědy)
 • pokud jste v péči jiného odborného pracoviště (foniatrie, neurologie, psychiatrie, SPC), přineste zprávu z tohoto vyšetření.
 • pro komplexní pohled na žáka nebo studenta je pro nás cenná pedagogická diagnostika, proto požádejte třídního učitele o vyplnění dotazníku pro učitele (ke stažení zde)

Kontakt

Adresa:
Lucemburská 40
Praha 3
130 00

Telefon:
222 717 193
222 714 077

Mobil:
702 087 107

(GSM brána, nelze přijímat SMS)
IČO: 70835462
datová schránka: iwwmup3

Email:
poradna3@ppp3a9.cz

Jak se k nám dostanete
Metro A stanice Flora

Autobusy: 
175, 136

Tramvaje:
11, 13, 14, 23, 5

Provozní doba:
Po 8.00 – 16.30
Út 8.00 – 16.30
St 8.00 – 16.30
Čt 8.00 – 16.30
Pá 8.00 – 14.00