222 717 193, 222 714 077, 702 087 107 poradna3@ppp3a9.cz

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9,

pracoviště Praha 3

ředitelka poradny: Mgr. Monika Podrábská Skotnická

Aktuality

Prázdninový provoz 2021

Vážení klienti, v průběhu školních prázdnin máme upravenou provozní dobu od 9 do 12 hodin.

Vyšetření – volba povolání 2021

Vážení rodiče, máte-li zájem o psychologické vyšetření Vašeho dítěte k volbě povolání, vyplňte prosím přihlášku a informovaný souhlas (pro elektronické vyplnění zde, pro ruční vyplnění k dispozici zde). Vyplněné dokumenty zašlete obratem na  poradna3@ppp3a9.cz Seznamy...

Nabídka pracovní pozice

Do naší PPP přijmeme od září 2021 novou kolegyni/kolegu na pozici metodika prevence. Zkušenost v oboru školské prevence rizikového chování nutná. Zájemci nechť se ozvou ředitelce poradny Mgr. Monice Podrábské Skotnické na adresu monika.podrabska@ppp3a9.cz Těšíme se na...

Aktuální nouzová opatření

Provoz poradny: pondělí + středa 8:00 - 16:30. ostatní dny 8:00 - 13:00. Konzultace mimo provozní hodiny jedině po domluvě s poradenským pracovníkem. Vstup je povolen pouze v respirátoru a bez známky onemocnění. Děkujeme za pochopení. Vaše PPP...

Pokračují nouzová opatření ve školství

Provoz poradny: Po - Pá od 8:00 do 13:00, v odpoledních hodinách pouze po domluvě s poradenským pracovníkem, vstup pouze v roušce a bez známky onemocnění. Děkujeme za pochopení.

Naši odborníci

Mgr. Monika Podrábská Skotnická

Mgr. Monika Podrábská Skotnická

ředitelka poradny

speciální pedagog

monika.podrabska@ppp3a9.cz

PhDr. Petr Klíma

PhDr. Petr Klíma

zástupce ředitele

Olga Šimůnková

Olga Šimůnková

ekonom, sociální pracovník

Markéta Palavská

Markéta Palavská

sociální pracovník, asistent psychologa

Mgr. Irena Jouve

Mgr. Irena Jouve

psycholog

Mgr. Petra Horynová

Mgr. Petra Horynová

psycholog

Mgr. Jessica Miklóš

Mgr. Jessica Miklóš

metodik prevence, psycholog

Mgr. Dominika Majerová

Mgr. Dominika Majerová

psycholog

Mgr. Markéta Maciažková

Mgr. Markéta Maciažková

psycholog, metodik prevence

Mgr. Martina Jarešová

Mgr. Martina Jarešová

speciální pedagog

Mgr. Hana Jindrová

Mgr. Hana Jindrová

speciální pedagog

Mgr. Tereza Philippová

Mgr. Tereza Philippová

speciální pedagog

Bc. et Bc. Dominika Hoppe

Bc. et Bc. Dominika Hoppe

psycholog, metodik prevence

Školy v naší péči

Odborný pracovník
PhDr. Petr Klíma Na Balkáně 74 Cimburkova
Jeseniova 4,6, Chelčického
Libická 4, Pražačka
Žerotínova
Pražačka
Mgr. Marika Dvořáková Sudoměřská 54 Náměstí Jiřího z Poděbrad
Milíčův dům Lupáčova
Žerotínova
Mgr. Irena Jouve Vlkova Náměstí Jiřího z Lobkovic Obchodní akademie Hovorčovická
Vozová  Perunova
Náměstí Jiřího z Lobkovic Jaroslava Seiferta
Třebešín Poznávání
Perunova
Mgr. Dominika Majerová K Lučinám (Chmelnice)
Jeseniova 98 Jeseniova
Jeseniova 204 V Zahrádkách (Jarov)
Jarov
Na Vrcholu
Waldorfská, Koněvova
U Zásobní zahrady
Chmelnice
Mgr. Petra Horynová Gymnázium Na Pražačce
Mobil: 702 087 106 Střední umělecká škola Václava Hollara
Obchodní akademie, Kubelíkova
soukromé školy:
Střední odborná škola podnikatelská PROFIT
Mezinárodní konzervatoř Praha
Odborné učiliště pro žáky s více vadami, Chelčického
Mgr. Markéta Maciažková Gymnázium Karla Sladkovského
Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, Komenského náměstí
Střední uměleckoprůmyslová škola
Mgr. Martina Jarešová Pražačka Chelčického
Mobil: 771 157 858 Jarov
U Zásobní zahrady
Jeseniova 204
Na Balkáně
Třebešín
Náměstí Jiřího z Lobkovic
Bc. Jessica Idlbeková Střední ScioŠkola

Činnost poradny

Předškolní věk:

 • vstup dítěte do mateřské školy
 • adaptační a výchovné obtíže
 • školní zralost a odklad školní docházky

Školní docházka:

 • Dodatečný odklad školní docházky
 • Výukové, výchovné a adaptační problémy
 • Speciální vzdělávací potřeby /dyslexie, dysgrafie, dysortografie aj./
 • Problémy školní třídy /klima třídy, vztahy mezi žáky, ../
 • Volba povolání

Střední školy:

 • Výchovné a výukové problémy
 • Výukové, výchovné a adaptační problémy
 • Speciální vzdělávací potřeby /dyslexie, dysgrafie, dysortografie aj./
 • Problémy školní třídy /klima třídy, vztahy mezi žáky, ../
 • Úprava podmínek maturity
 • Volba profesionální orientace (VŠ)

Pedagogové:

 • Pravidelná setkávání s pedagogy školských zařízení
 • Metodická setkávání s odborníky školních poradenských pracovišť
 • Metodická podpora při řešení výchovně vzdělávacích obtíží
 • Konzultace v oblasti rizikového chování
 • Informační činnost v rámci besed a konzultací

Způsob objednání

Nejrychlejší a nejspolehlivější způsob je telefonicky:

222 717 193, 222 714 077, 702 087 107

 • Pro objednání není vhodný e-mail – je neflexibilní, ani osobní návštěva – příslušný odborník se může věnovat jinému klientovi.
 • O vyšetření nebo konzultaci žádají zákonní zástupci dítěte nebo zletilý (v některých případech nezletilý) klient sám.
 • K vyšetření není nutné doporučení jiných odborníků nebo institucí.
 • K návštěvě poradny může dát podnět i škola po projednání s rodiči a s jejich souhlasem.

Co přinést s sebou?

 • podle povahy problému je vhodné přinést ukázky školní práce (sešity z Čj- školní, domácí, diktáty, z Prvouky nebo Přírodovědy, Vlastivědy)
 • pokud jste v péči jiného odborného pracoviště (foniatrie, neurologie, psychiatrie, SPC), přineste zprávu z tohoto vyšetření.
 • pro komplexní pohled na žáka nebo studenta je pro nás cenná pedagogická diagnostika, proto požádejte třídního učitele o vyplnění dotazníku pro učitele (ke stažení zde)

Kontakt

Adresa:
Lucemburská 40
Praha 3
130 00

Tel: 222 717 193
Tel: 222 714 077
Mobil: 702 087 107
Mobil (metodik prevence): 771 157 900

IČO: 70835462
datová schránka: iwwmup3

Email:
poradna3@ppp3a9.cz

Jak se k nám dostanete
Metro A stanice Flora

Autobusy: 
175, 136

Tramvaje:
11, 13, 14, 23, 5

Provozní doba:
Po 8.00 – 16.30
Út 8.00 – 16.30
St 8.00 – 16.30
Čt 8.00 – 16.30
Pá 8.00 – 14.00