222 717 193, 222 714 077, 702 087 107 poradna3@ppp3a9.cz

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9,

pracoviště Praha 3

ředitelka poradny: Mgr. Monika Podrábská Skotnická

Aktuality

Prázdninový provoz 2022

Vážení klienti, v průběhu školních prázdnin máme upravenou provozní dobu od 9 do 12 hodin. Děkujeme za pochopení. Vaše PPP 3

Důležité sdělení

Vážení klienti, z provozních důvodů bude poradna ve dnech 27. a 28. června uzavřena. Je možné nás kontaktovat na telefonu: 702 087 107. Děkujeme za pochopení. PPP 3

Jarní prázdniny – provoz

Vážení klienti, v termínu 7.-11. 3. máme upravenou provozní dobu od 9 do 12 hodin. Vaše PPP 3

Provoz během vánočních svátků

Vážení klienti, v termínu 22. 12. 2021 - 2.1.2022 máme upravenou provozní dobu od 9 do 12 hodin. Zároveň bychom Vám chtěli popřát krásné prožití vánočních svátků a v novém roce jenom to nejlepší, především pevné zdraví, štěstí a optimismus. Vaše poradna pro Prahu...

Školní rok 2021/22

Vážení klienti, vítáme vás v novém školním roce. Poradna je pro Vás otevřená každý den od 8:00 do 16:30. Stále dodržujeme základní epidemická opatření - vstup do poradny pouze v respirátoru a bez známek onemocnění. Děkujeme za pochopení a těšíme se na spolupráci. Vaše...

Naši odborníci

Mgr. Monika Podrábská Skotnická

Mgr. Monika Podrábská Skotnická

ředitelka poradny

speciální pedagog

monika.podrabska@ppp3a9.cz

PhDr. Petr Klíma

PhDr. Petr Klíma

zástupce ředitele

Olga Šimůnková

Olga Šimůnková

ekonom, sociální pracovník

Markéta Palavská

Markéta Palavská

sociální pracovník, asistent psychologa

Mgr. Irena Jouve

Mgr. Irena Jouve

psycholog

Mgr. Dominika Majerová

Mgr. Dominika Majerová

psycholog

Mgr. Petra Horynová

Mgr. Petra Horynová

psycholog

Mgr. Jessica Miklóš

Mgr. Jessica Miklóš

metodik prevence, psycholog

Mgr. Bc. Dominika Hoppe

Mgr. Bc. Dominika Hoppe

psycholog, metodik prevence

Mgr. Markéta Bínová

Mgr. Markéta Bínová

metodik prevence

Mgr. Tereza Philippová

Mgr. Tereza Philippová

speciální pedagog

Michaela Philippová

Michaela Philippová

ekonom

Mgr. Martina Jarešová

Mgr. Martina Jarešová

speciální pedagog

Mgr. Hana Jindrová

Mgr. Hana Jindrová

speciální pedagog

Školy v naší péči

Odborný pracovník
PhDr. Petr Klíma Na Balkáně 74 Cimburkova  
  Jeseniova 4,6, Chelčického  
  Libická 4, Pražačka  
  Žerotínova Žerotínova  
  Pražačka    
Mgr. Irena Jouve Vlkova Náměstí Jiřího z Lobkovic Obchodní akademie Hovorčovická
  Vozová  Perunova  
  Náměstí Jiřího z Lobkovic Jaroslava Seiferta  
  Třebešín Poznávání  
  Perunova    
Mgr. Dominika Majerová   K Lučinám (Chmelnice)  
  Jeseniova 98 Jeseniova  
  Jeseniova 204    
  Jarov    
  Na Vrcholu    
  Waldorfská, Koněvova    
  U Zásobní zahrady    
  Chmelnice    
Mgr. Petra Horynová     Gymnázium Na Pražačce
Mobil: 702 087 106     Střední umělecká škola Václava Hollara
      Obchodní akademie, Kubelíkova
      Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, Komenského
      Střední odborná škola podnikatelská PROFIT
      Mezinárodní konzervatoř Praha
      Odborné učiliště pro žáky s více vadami, Chelčického
Mgr. Tereza Philippová Milíčův dům V zahrádkách (Jarov)  
Mgr. Martina Jarešová Pražačka Chelčického  
Mobil: 771 157 858 Jarov Žerotínova  
  U Zásobní zahrady    
  Jeseniova 204    
  Na Balkáně    
  Třebešín    
  Náměstí Jiřího z Lobkovic    
Bc. et Bc. Dominika Hoppe Sudoměřská 54 Lupáčova Gymnázium Karla Sladkovského
Mgr. Jessica Miklóš   2. základní ScioŠkola Střední ScioŠkola
    Náměstí Jiřího z Poděbrad Střední umělockoprůmyslová škola

Činnost poradny

Předškolní věk:

 • vstup dítěte do mateřské školy
 • adaptační a výchovné obtíže
 • školní zralost a odklad školní docházky

Školní docházka:

 • Dodatečný odklad školní docházky
 • Výukové, výchovné a adaptační problémy
 • Speciální vzdělávací potřeby /dyslexie, dysgrafie, dysortografie aj./
 • Problémy školní třídy /klima třídy, vztahy mezi žáky, ../
 • Volba povolání

Střední školy:

 • Výchovné a výukové problémy
 • Výukové, výchovné a adaptační problémy
 • Speciální vzdělávací potřeby /dyslexie, dysgrafie, dysortografie aj./
 • Problémy školní třídy /klima třídy, vztahy mezi žáky, ../
 • Úprava podmínek maturity
 • Volba profesionální orientace (VŠ)

Pedagogové:

 • Pravidelná setkávání s pedagogy školských zařízení
 • Metodická setkávání s odborníky školních poradenských pracovišť
 • Metodická podpora při řešení výchovně vzdělávacích obtíží
 • Konzultace v oblasti rizikového chování
 • Informační činnost v rámci besed a konzultací

Způsob objednání

Nejrychlejší a nejspolehlivější způsob je telefonicky:

222 717 193, 222 714 077, 702 087 107

 • Pro objednání není vhodný e-mail – je neflexibilní, ani osobní návštěva – příslušný odborník se může věnovat jinému klientovi.
 • O vyšetření nebo konzultaci žádají zákonní zástupci dítěte nebo zletilý (v některých případech nezletilý) klient sám.
 • K vyšetření není nutné doporučení jiných odborníků nebo institucí.
 • K návštěvě poradny může dát podnět i škola po projednání s rodiči a s jejich souhlasem.

Co přinést s sebou?

 • podle povahy problému je vhodné přinést ukázky školní práce (sešity z Čj- školní, domácí, diktáty, z Prvouky nebo Přírodovědy, Vlastivědy)
 • pokud jste v péči jiného odborného pracoviště (foniatrie, neurologie, psychiatrie, SPC), přineste zprávu z tohoto vyšetření.
 • pro komplexní pohled na žáka nebo studenta je pro nás cenná pedagogická diagnostika, proto požádejte třídního učitele o vyplnění dotazníku pro učitele (ke stažení zde)

Kontakt

Adresa:
Lucemburská 40
Praha 3
130 00

Tel: 222 717 193
Tel: 222 714 077
Mobil: 702 087 107
Mobil (metodik prevence): 771 157 900

IČO: 70835462
datová schránka: iwwmup3
IZO 102008493

Email:
poradna3@ppp3a9.cz

Jak se k nám dostanete
Metro A stanice Flora

Autobusy: 
175, 136

Tramvaje:
11, 13, 14, 23, 5

Provozní doba:
Po 8.00 – 16.30
Út 8.00 – 16.30
St 8.00 – 16.30
Čt 8.00 – 16.30
Pá 8.00 – 14.00